Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web chính thức của Trương Định Holding Co., Ltd (TDH)

Chúng tôi đánh giá cao việc bạn dành thời gian đọc và khám phá các điều khoản pháp lý giữa bạn và TDH, như được nêu dưới đây.

Bằng cách truy cập, duyệt hoặc sử dụng bất kỳ nội dung hoặc hình ảnh nào trên trang web này, bạn (người dùng) xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các quy định của các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web này.

TDH chịu trách nhiệm về tính pháp lý của nội dung cung cấp cho người dùng trên trang web này. Mọi thông tin, hình ảnh, nội dung đăng tải trên website đều tuân thủ các quy định của pháp luật, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Bản quyền và nhãn hiệu

 • Tuyên bố về Quyền sở hữu trí tuệ của TDH đối với các đối tượng được hiển thị trên trang web này.
 • Trang web này và tất cả nội dung của nó, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh và mã được đăng ký bản quyền cho TDH hoặc một bên thứ ba (les) đã cấp phép cho TDH sử dụng chúng. Bản quyền của TDH xuất hiện trên trang web bằng tiếng Anh là “© Copyright 2020. Mọi quyền được bảo lưu”.
 • Bất kỳ nội dung nào trên trang web này bao gồm thương hiệu, tên thương mại, logo công ty hoặc các biểu tượng sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm, … đều thuộc quyền sở hữu của TDH và được bảo hộ theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.
 • Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phổ biến, xuất bản và lưu hành thông tin thuộc sở hữu của TDH với mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của TDH là vi phạm quyền của TDH. TDH có quyền yêu cầu người dùng dừng các loại hoạt động đó và bồi thường cho TDH những tổn thất hoặc thiệt hại liên quan (nếu có).

Nội dung

Quyền và trách nhiệm của TDH
 • TDH có quyền thay đổi và / hoặc chấm dứt nội dung hoặc tính năng của một phần hoặc toàn bộ trang web mà không cần phải thông báo trước cho người dùng.
 • TDH có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và ngăn chặn việc truy cập, sửa đổi, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép thông tin thuộc sở hữu của TDH.
 • TDH có quyền thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ và chống lại việc truy cập trái phép hoặc sửa đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin được cung cấp trên trang web này.
 • Thông tin trên trang web này được truyền qua các thiết bị không thuộc quyền kiểm soát của TDH trong khi bạn sử dụng trang web này. Do đó TDH không chịu trách nhiệm hoặc liên quan đến bất kỳ lỗi, chậm trễ, hoặc gián đoạn truyền dữ liệu hoặc thông tin trong khi bạn sử dụng trang web này.
 • Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website do người dùng tự nguyện cung cấp dưới nhiều hình thức trên website). Có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp sản phẩm và dịch vụ của TDH. TDH cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ dữ liệu nào của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường hợp nhận được yêu cầu bằng văn bản của cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật hiện hành. TDH sau đó sẽ thông báo cho (các) người dùng bằng văn bản trước khi tiết lộ dữ liệu đó cho cơ quan điều tra.
 • Bất chấp công nghệ bảo mật cao cấp và hệ thống dữ liệu có tính năng bảo mật đa cấp, không có dữ liệu truyền qua internet nào được đảm bảo an toàn 100%. Do đó, TDH không thể cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, cũng như sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân của bạn. Tất cả dữ liệu không phải là dữ liệu cá nhân của bạn được công bố trên trang web này không được coi là thông tin bí mật. TDH có quyền vô hạn để sử dụng hoặc truyền những dữ liệu đó cho bất kỳ mục đích nào.
 • TDH được phép sử dụng bất kỳ ý tưởng hoặc khái niệm nào mà bạn đăng trên trang web này cho bất kỳ mục đích nào mà không bị giới hạn, bao gồm phát triển, sản xuất hoặc tiếp thị sản phẩm. TDH không có trách nhiệm bồi thường hoặc trao thưởng cho (những) người dùng đã đăng những ý tưởng hoặc khái niệm đó.
 • Bạn phải biết và đảm bảo rằng thông tin và tài liệu bạn đăng trên trang web của chúng tôi nằm trong quyền của người dùng; điều đó có nghĩa là TDH sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào theo cách này.
 • TDH có quyền từ chối một số bài gửi từ bạn mà không cần phải cung cấp cho bạn lý do để từ chối chúng.
Quyền lợi và trách nhiệm của người dùng
 • TDH cho phép người dùng xem, trích xuất thông tin trên trang web (in, tải xuống, chuyển tiếp, v.v.) hoặc chia sẻ thông tin đó với người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại, miễn là thông báo sau được trích dẫn cùng với bất kỳ hành động nào được mô tả ở trên “© 2020 Copyright by Truong Dinh Holding”.
 • Bạn đảm bảo tuân thủ các luật và quy định liên quan đến việc sử dụng trang web của TDH; không can thiệp hoặc ảnh hưởng đến việc sử dụng trang web này của người dùng khác; không can thiệp vào hoạt động của TDH và việc quản trị website của TDH.
 • Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng TDH và / hoặc các công ty con / chi nhánh / nhân viên của TDH không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh từ bất kỳ quyết định nào bạn đưa ra với việc sử dụng bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này vì bất kỳ lý do gì.
 • Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ thông tin nào hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên trang web này, hành động được khuyến nghị duy nhất dành cho bạn là ngừng truy cập / sử dụng thông tin trên trang web này.
Điều khoản chung
 • Các điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam.
 • Điều khoản sử dụng bị hủy bỏ theo quyết định của tòa án có thẩm quyền và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại.
 • TDH luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp của bạn về nội dung trang web. Trong trường hợp bạn cho rằng một phần của trang web này bị nghi ngờ là bị xâm phạm bởi bên thứ ba, vui lòng liên hệ với Ban quản trị trang web TDH.
 • Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng trong tài liệu này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa TDH và bạn về việc sử dụng dữ liệu trên trang web này. TDH có thể sửa đổi nội dung của thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật trên trang web. Bạn nên thường xuyên truy cập trang web để cập nhật cho mình những thay đổi trong quá trình sử dụng trang web này.

Tương lai của dầu khí và giá điện thực sự

Tập đoàn kinh doanh tư nhân hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản môi trường dựa trên năng lượng và công nghệ sạch & xanh.